Bármilyen oldal vagy bejegyzés szövegmező részébe beilleszthetsz Sensei-es shortkódokat, hogy megjeleníthess speciális Sensei-es tartalmakat. A shortkódok használatáról bővebben itt olvashatsz: WordPress Codex: Shortcodes.

A következő Sensei shortkódok használhatók:

Tanfolyamok

[sensei_courses] – Egy tanfolyam listát ad ki.

Opciók

Opció Leírás Értékek Alapértelmezett
category Tanfolyamok egy adott kategóriából Bármely létező tanfolyam kategória ID, slug vagy feltétel név nincs (összes kategória)
exclude Egyes tanfolyam(ok) kizárása a megjelenítésből Bármely létező tanfolyam ID (több esetén vesszővel elválasztva) nincs
ids Egyes tanfolyam(ok) megjelenítése Bármely létező tanfolyam ID (több esetén vesszővel elválasztva) nincs (összes tanfolyam)
number Megjelenítendő tanfolyamok száma Bármely érvényes szám 10
order Sorrend ascdesc desc (ascha az orderby beállítás menu_order)
orderby Hogyan legyenek rendezve a tanfolyamok Bármely orderby paraméter ezek közül date
teacher Tanfolyamok megadott Oktató(k)tól Bármely létező felhasználó ID vagy felhasználónév (vesszővel elválasztva) nincs (összes Oktató)

Példa

[sensei_courses category="music" exclude="23" number="10" order="asc" orderby="name" teacher="123"]

Kiemelt Tanfolyamok

[sensei_featured_courses] – A kiemelt tanfolyamok listáját adja ki.

Opciók

Opciók Leírás Értékek Alapértelmezett
number Megjelenítendő kiemelt tanfolyamok száma Bármely érvényes szám 10
order Sorrend ascdesc desc (ascha az orderby beállítás menu_order)
orderby Hogyan legyenek rendezve a tanfolyamok Bármely orderby paraméter ezek közül date
teacher Csak egy kiválasztott Oktató tanfolyamainak megjelenítése Felhasználó ID vagy felhasználónév nincs (összes Oktató)

Példa

[sensei_featured_courses number="5" order="asc" orderby="name" teacher="123"]

Tanuló tanfolyamai

[sensei_user_courses]– A jelenleg bejelentkezett tanuló felvett tanfolyamainak listáját adja ki.

Opciók

Opciók Leírás Értékek Alapértelmezett
number Laponként megjelenítendő tanfolyamok száma Bármely érvényes szám 10
order Sorrend ascdesc asc
orderby Hogyan legyenek rendezve a tanfolyamok Bármely orderby paraméter ezek közül title
status Aktív vagy Teljesített tanfolyamok megjelenítése activecomplete nincs státusz (Aktívakat és Teljesítetteket is megjeleníti)

Példa

[sensei_user_courses number="5" order="desc" orderby="name" status="complete"]

Oktatók

[sensei_teachers] – Oktatói szerepkörrel rendelkező felhasználók listáját adja ki az archív oldalukra mutató linkkel.

Opciók

Opciók Leírás Értékek Alapértelmezett
exclude Kizárandó Oktatók Bármely létező felhasználó ID vagy felhasználónév (vesszővel elválasztva) nincs (összes Oktató megjelenik)
include Megjelenítendő Oktatók Bármely létező felhasználó ID vagy felhasználónév (vesszővel elválasztva) nincs (összes Oktató megjelenik)

Példa

[sensei_teachers exclude="23"]

Tanuló Üzenetei

[sensei_user_messages] – Az aktuális tanuló Sensei-en keresztüli Privát üzeneteinek listáját adja ki.

Opciók

Ehhez a shortkódhoz nincsenek opciók.

Tanfolyam oldal

[sensei_course_page] – Egy adott tanfolyam ID saját tanfolyam oldalának tartalmát adja ki.

Opciók Leírás Értékek Alapértelmezett
id (required) A megjelenítendő tanfolyam saját ID-je Bármely létező tanfolyam ID nincs

Példa

[sensei_course_page id="123"]

Tanfolyam kategóriák

[sensei_course_categories] – Egy tanfolyam kategória listát ad ki.

Opciók

Opciók Leírás Értékek Alapértelmezett
exclude Kizárandó tanfolyam kategóriák Bármely létező tanfolyam kategória ID, slug vagy feltétel név (vesszővel elválasztva) nincs (összes megjelenítése)
hide_empty A legalább 1 tanfolyammal rendelkező kategóriák megjelenítése truefalse false
include Megjelenítendő tanfolyam kategóriák Bármely létező tanfolyam kategória ID, slug vagy feltétel név (vesszővel elválasztva) nincs (összes megjelenítése)
number Megjelenítendő kategóriák száma Bármely érvényes szám 100
order Sorrend ascdesc asc
orderby Hogyan legyenek rendezve a kategóriák Bármely orderby paraméter ezek közül name
parent Csak egy kiválasztott Szülőkategória kategóriáinak megjelenítése Bármely létező tanfolyam kategória ID. A csak felső-szintű kategóriák megjelenítéséhez: parent="0" nincs (összes megjelenítése)

Példa

[sensei_course_categories exclude="music" hide_empty="true" order="desc" orderby="slug"]

Nem-megvásárolt tanfolyamok

[sensei_unpurchased_courses] – Az aktuális tanuló még meg nem vásárolt tanfolyamainak a listája, amelyek WooCommerce termékhez vannak kapcsolva (=fizetős tanfolyamok)

Opciók

Opciók Leírás Értékek Alapértelmezett
number Megjelenítendő tanfolyamok száma Bármely érvényes szám 10
order Sorrend ascdesc desc (ascha az orderby beállítás menu_order)
orderby Hogyan legyenek rendezve a tanfolyamok Bármely orderby paraméter érték ezek közül title

Példa

[sensei_unpurchased_courses number="5" order="asc" orderby="date"]

Azonosító (ID) megkeresése

Ahhoz, hogy a tanfolyam ID-kat beazonosíthasd (és használhasd a [sensei_courses] vagy [sensei_course_page] shortkódokhoz), menj a Tanfolyamok » Összes Tanfolyam menüponthoz és szerkeszd az adott tanfolyamot. Az URL fogja megmutatni, hogy mi az adott tanfolyam ID-ja (az alul található képernyőfotón a tanfolyam ID-ja 7707).

sensei-courseid

Hasonló módon keresheted meg a tanfolyam kategória ID-ját, illetve az Oktató ID-ját.