Az Akismet az egyik leg(el)ismertebb SPAM szűrő bővítmény, mellyel a SPAM hozzászólásokat szűrheted ki teljesen automatikusan. Használatához először be kell kapcsolni az oldaladon ezt a bővítményt a Bővítmények menüponton keresztül.

Ezzel még nem vagyunk készen, mert az Akismet használatához aktiválnunk kell ezt a bővítményt egy érvényes API kulccsal. Az API kulcsot az Akismet bővítmény hivatalos oldalán tudjuk beszerezni: https://akismet.com/

(Ha már van WordPress.com fiókunk, akkor azzal azonnal be is tudunk lépni a „WordPress.com Sign In” linkre kattintva.)

A „SIGN UP FOR AKISMET NOW” linkre kattintva kell kiválasztanunk, hogy melyik csomagot/előfizetést választjuk:

  • Personal csomag: magánszemélyeknek, blogoknak és non-profit weboldalaknak.
  • Plus csomag: üzleti csomag. Ha az oldaladon terméket/szolgáltatást értékesítesz, akkor ezt kell választanod. 1-4 weboldalhoz aktiválható.
  • Enterprise csomag: 5 vagy több weboldal esetén ezt érdemes választani, így fix havi díjat fizethetünk az összes oldalért.

A csomag kiválasztása és a kifizetés után megkapjuk az API kulcsot, amit a saját weboldalunk admin felületén a Beállítások » Akismet menüpont alatt adhatunk meg. Ezzel aktiváljuk az Akismet spam szűrőt a weboldalunkon. Ezután ugyanitt láthatunk statisztikát is arról, hogy havonta mennyi spam üzenetet takarított el a bővítmény.